Min patientberättelsePublicerat den 23-05-2012 Jag är 81 år. Min prostatacancer konstaterades 2011 sedan en biopsi med fjorton vävnadsprover tagits i augusti. Ett av proverna innehöll elakartade celler, vilkas Gleasonvärde sattes till 4-5, dvs. det näst högsta malignitetsvärdet. De övriga tretton proverna innehöll inga cancerceller. Denna kombination, ett höggradigt elakartat prov, de övriga godartade, är ovanlig och har aldrig förklarats.

Mellan hösten 2011 och februari 2014 fick jag Bikalutamid (Casodex), som sänkte PSA-värdet från 7 till 1. På grund av jobbiga allergiska reaktioner har jag därefter i samråd med läkaren avstått från medicinering. PSA-värdet tas var tredje månad. Det har sakta gått upp sedan våren 2014 och ligger i början av juli på 4.3, kvot 0.17. (Kvotvärdet ska helst inte ligga under 0.18, vilket det alltså gör här.) Jag hoppas förstås slippa medicinering även framöver.

Den lokala patientföreningen ger fint stöd och god information om sjukdomen. Mediciner och behandlingsmetoder verkar utvecklas mycket snabbt.

Jag har också osteoporos (benskörhet) som jag får kalktabletter för, periodvis även Alendronat. – Jag försöker gå ut litet (kanske en timma) varje dag, men inget regelrätt motionerande.

Stockholm 2016-07-02

Sten-Göran Dahlgren