Allmänna PSA-tester i Skåne - ett trendbortt
Publicerat den 26-06-2018 20:02
Onsdagen de 27 juni 2018 förväntas Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne fatta beslut om allmänna PSA-tester för män i åldern 50-70 år. Dessa kommer att erbjudas ett PSA-prov. Totalt omfattar detta ca 150 000 män. Detta är ett trendbrott med tanke på att Socialstyrelsen fortfarande avråder allmän screening med PSA. Beslutet förutsätter att Regionstyrelsen beviljar medel i 2019 års budget.
Mer än 10 000 fall i prostatacancer år 2015
Publicerat den 24-01-2017 11:53
Socialstyrelsen publicerade den 24 januari 2017 antal fall av cancerdiagnoser i Sverige under år 2015. Prostatacancer är fortsatt landets största cancersjukdom med 10 439 fall. Det är dock en minskning med 5 % jämfört med år 2014 med 10 985 fall. Räknar man antalet diagnoser på 100 000 män (ålderstandardiserat till befolkningen år 2000) är det en minskning från 227 (2014) till 213 (2015). Antalet diagnoser bland män under 50 år var 106 under år 2015. Det stora antalet diagnoser år 2014 kan delvis förklaras av den omfattande screeningstudie som genomfördes vid Karolinska institutet under åren 2012-2015 med ökat antal fall i Stockholms län. (Källa: Socialstyrelsen)