Allmänna PSA-tester i Skåne - ett trendbortt
Publicerat den 26-06-2018 20:02
Onsdagen de 27 juni 2018 förväntas Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne fatta beslut om allmänna PSA-tester för män i åldern 50-70 år. Dessa kommer att erbjudas ett PSA-prov. Totalt omfattar detta ca 150 000 män. Detta är ett trendbrott med tanke på att Socialstyrelsen fortfarande avråder allmän screening med PSA. Beslutet förutsätter att Regionstyrelsen beviljar medel i 2019 års budget.