Hemsidans regler
Inlägg på forum och debatter får inte strida mot svensk lag. Detta innebär bl.a. förbud mot barnpornografi, hets mot folkgrupp, hot mot enskild person eller grupp, ärekränkning, uppmaning till våldsbrott, brott mot gällande lag om upphovsrätt. Upphovsrättsskyddat material får inte placeras på hemsidan och inte heller får inlägg på hemsidan användas för vidare spridning.

Inlägg ska hålla en god ton och följa en god nätetikett. Inlägg ska respektera andra personers integritet och deras åsikter. Misskreditering av andra personer och personliga angrepp får inte förekomma.

Annonsering av varor och tjänster är inte tillåtet. Så kallade klicklänkar, spam, korspostning, kedjebrevsverksamhet är inte tillåtet, inte heller inlägg som medvetet stör seriösa diskussioner.

Tänk på att hålla dig till ämnet på forumet och till debattens tema.

Användare som känner sig kränkta eller upptäcker regelbrott bör anmäla detta genom att använda länken ”Anmäl” som finns i varje inlägg (kräver inloggning).

Hemsidans moderatorer förbehåller sig rätten att stryka inlägg när de strider mot hemsidans regler.