Forum > Störande spam
12-01-2017 23:09:47
Sedan början av 2017 har flera nya ämnen lagts in som är ren spam. IP-nummer har säkrats och merparten av dessa visar att inläggen skapats i Ukraina
14-01-2017 11:45:33
14 januari:
Nytt spam som kommer från staden Lenina i Ukraina. En sökning på internet visar att den aktuella IP-adressen är välkänd för spam.
22-01-2017 10:45:51
21 januari
Flera nya spam har raderats. Denna gång kommer de från två kända spamkällor, det ena i St Petersburg, det andra i Kiev.
31-01-2017 22:32:56
31 januari
Tre nya spaminlägg har raderats. Samtliga har IP-nummer som visar att inläggen skapats i Ukraina.