Forum > Strålning Yttre Inre Kombination
13-02-2016 19:30:12
Hej

Tänkte vi kunde diskutera STRÅLNING som behandling.

Vilken typ har utförts. Varför/vilken grad av tumör samt Ålder vid behandlings tillfället och Nuvarande ålder.


Samt de bistående biverkningar/komplikationer som upplevs idag.
19-03-2016 09:46:06
Hej.
Jag operaeds för 4 år sedan och det gick bra men det hade spridit sig ut i två lymfed som man tog bort.
En viss osäkerhet fanns om man hittade allt.
proverna har varit bra i 4 år PSA 0,1 men nu har det börjat ändrat sig och har stiget till 0,22
Vi skall ta flera prover för att se hur fort det ökar,och om man behöver sättara in behandling.
Strålning eller hormoner.
Jag har en annan sjukdom myelom vikit gör att man är osäker på om benmärgen klarar detta varför hormonbehandling kan bli aktuell.
Har någon erfarenhet hur resultatet blir och om det håller.