Forum > Magnetresonanstomografi (MRT) vid höjt PSA-värde
30-09-2015 11:40:58
Magnetresonanstomografi (MRT) nämns ibland som nästa åtgärd vid höjt PSA-värde. Vårdguiden www.1177.se skriver här om metoden: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Magnetkameraundersokning/ - Läkartidningen hade en artikel skriven av en stor läkargrupp i våras. Man ser MRT som ett sätt att urskilja tumörer som är farliga och bör behandlas: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/04/Satsa-pa-MRT-for-diagnostik-av-prostatacancer/ Ett citat ur artikeln : "Det vore tilltalande att erbjuda alla män med ett förhöjt PSA-värde en mpMRT redan innan några vävnadsprov tas." (mpMRT = multiparametrisk resonanstomografi, se artikeln) - Den som får besked om förhöjt PSA-värde bör nog fråga läkaren om MRT.


Ämnet låstes på grund av inaktivitet (14-08-2018 13:34:03).