Forum > TARP vaccintest USA mot återfall
07-05-2015 10:23:10
Har läst följande mycket intressanta artikel för oss som genomgått prostataoperation men är oroliga för spridning eller återfall.
Har någon hör om detta skall provas i Sverige eller EU?
Kan tydligen inte bifoga länken men sök på tidningen DailyMail i England och artikel 3047767.

08-05-2015 18:39:05
Här är länken
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3047767/Vaccine-teaches-immune-recognise-compounds-prostate-cancer-stop-coming-back.html
03-06-2015 11:23:11
En klinisk studie (fas 2) av TARP vaccinet påbörjades i februari 2015 och uppskattas vara avslutad i december 2018. Man avser att rekrytera 75 patienter till studien. Studien utförs vid National Institutes of Health Clinical Center, 9000 Rockville Pike Recruiting
Bethesda, Maryland, United States, 20892.
Det finns flera krav på deltagande. Alla som deltar ska ha genomgått en botande behandling och därefter fått ett recidiv. Dessutom krävs bl.a. att tiden för fördubblat PSA-värde (PSADT) ska vara mellan 3 och 15 månader.
Ämnet låstes på grund av inaktivitet (17-04-2018 06:20:05).