Forum > Biverkningar efter Robotoperation
15-02-2015 13:00:07
Jag har en vän som genomgick en lyckad robotoperation för sin prostatacancer våren 2012. Hans PSA ligger nära 0. Under 2013 fick han besvär med magont mellan blygdben och navel. Magsmärtan uppstår i vid ansträngning som längre promenader. Tennis har han måst sluta med.Besvären blir allt värre och värken mycket hämmande. Hans läkare och kontaktsköterska känner inte igen dessa besvär. Är det någon läsare som har erfarenhet av detta?
30-07-2016 18:04:49
Hej!

Jag hade också robotoperation för 5 mån sedan och känner igen besvären. För mig är det mer obehagligt. Kan inte säga att det är smärta. Har ett tungt arbete och tror att jag får dessa besvär efter kroppsansträngningar på arbetet.