Forum > HIFU
21-03-2014 12:57:50
HIFU behandlingar görs idag på sjukhus runt om i Europa, bla. i England och Tyskland. Även de stora universitetssjukhusen i dessa länder använder metoden för behandling av prostatacancer. En del privata sjukhus tar emot utländska patienter för HIFU behandlingar efter bedömning av cancerns status. Priset för en HIFU behandling i England ligger på ca. 10-12000 PUND. Min uppfattning är att man inte bör ha ett PSA högre än 10 och ett Gleason värde max 7(3+4) T1-T2 och stadium 1. (ingen spridning utanför prostata)för att överhuvud taget överväga HIFU behandling. Biverkningar i form av urinläkage och impotens samt risk för infektioner finns även för denna behandlingsform. Risken för återfall efter några år finns även med i bilden. Forskning och studier om HIFU finns på internet. Det finns även en nyligen gjord studie under Fakta rubriken i detta forum.
Jag har själv fått diagnosen prostatacancer efter vävnadsprov i feb-14 och blivit erbjuden/rekommenderad att välja operation (da Vinci) eller strålning. Vad jag i slutändan väljer vet jag inte idag, men det står nog mellan HIFU och da Vince. Om det blir HIFU så kommer jag att göra den på ett sjukhus i London som använder den senaste och modernaste HIFU utrustningen, Ablatherm.
Med vänlig hälsning. Peter (fyller 60 i juni)
17-03-2015 09:59:45
Jag bodde några år i Tyskland och fixade en HIFU-behandling åt min bror 2009 som då var 51 år gammal. Totalt kostade det då ca 110000kr (Euron var dyr då), och fick tyvärr ingen ersättning från försäkringskassan. Hans PSA-värde har sedan dess hållit sig på en mycket låg nivå och han har heller inte haft några andra biverkningar av behandlingen. HIFU finns även i Norge. Vår far gick bort 2008 till följd av prostatacancer vilket var anledningen till att min bror testade sig och då upptäckte cancern i god tid. Det den svenska sjukvården erbjöd var att ta bort hela prostatan.
16-12-2015 11:52:02
@MARTIN

Hur mår din bror idag. Förhoppningsvis helt botad.

Kul om du kunde uppdatera oss.

Jon
19-12-2015 11:25:44
Jag har gjort HIFU i Heidelberg den 10 November. Pre HIFU PSA 6.53 and gleason 3 + 4 and mild restricted diffusion. 10 Dec PSA Test 2.65 no signs of cancer on MRI. No side effects. Jag gjorde focal HIFU. Mycket nojd. Ser fram emot nasta test 10 mars. jag nas pa tomraffles Hotmail dot com
10-03-2016 11:42:37
Ny follow up 4 months after HIFU in Heidelberg by Dr Lohr. PSA 2.33. Ultrasound looks ok. HIFU is great! Dr Lohr is great!
04-09-2016 17:56:12
PSA 2.99 in may and 2.88 in August. Hifu holds water!
08-11-2016 13:41:34
12 manaders follow up inte like bra. PSA upp fran 2.88 till 3.48 och ett omrade nara tidigare behandlingsomrade som visserligen into visar mild restricted diffusion som det ar vid cancer men det ar lite misstankt. 6 manaderskontroolen som jag gjorde i Heidelberg vackte ocksa misstanke om re-occurence har jag sett i rapporten som jag bara fatt idag. Nu blir det ny biopsy har i Singapore och sedan beroende pa resultatet diskussion med Heidelberg om Therapeutic options sa det lutar at ny behandling i Heidelberg. Inte vad jag hoppats pa men vi lever pa hoppet.
11-11-2016 23:06:07
En ökning av PSA på 1 enhet ligger väl inom en normal rörelse? Enligt min läkare kan en infektion i kroppen göra att PSA temporärt rör sig en del uppåt. Nu har du tydligen annan indikation som gör att biopsi är aktuellt. Hoppa det går bra för dig!
24-11-2016 15:55:25
Tack Hakan. Jag gjorde nya tester i lordags. PSA har fallit till 2.5 sedan 3 november. PHI oforandrat 35 sedan i augusti, det ska vara under 40, och sa gjorde jag free PSA och det var 0.29 och ska vara over 0.1. Innan min behandling var PHI 47 och free PSA 0.08. Sa det ar som du sade Hakan men vi gor i alla fall biopsy och sedan beroende pa resultatet ska jag diskutera med Dr Lohr om nagot behovs goras och vad som da kan goras.
05-12-2016 09:56:59
Sa glad art biopsin var benign dvs no cancer or to be exact no evidence of malignancy! Jag Fick daremot en besvarlig infektion dagen efter med 40.4 graders fever men nu AR jag utskriven Fran sjukhuset. Nasta PSA Om 4 manader.