Forum > HIFU utomlands - FK ersätter eller inte ??
09-06-2017 16:34:46
Hej alla,

Med anledning av det så kallade patientrörlighetsdirektivet och en ny svensk lag som gäller sedan 1 oktober 2013, har möjligheterna till ersättning för planerad hälso- och sjukvård utomlands ökat.

Jag har diagnos prostatacancer som inte har spridits utanför prostatan och har valt att behandlas med HIFU i annat EU-land (eftersom HIFU-utrustning inte finns i Sverige).

Är det någon som har erfarenheter av hur Försäkringskassan ställer sig till ansökan om att det allmänna kan betala för HIFU-behandling?

Allt Gott

Mats
18-09-2017 23:00:04
Hej,
FK vill inte bekosta din HIFU. Det ingår inte idag som en behandlingsform i allmänn svensk sjukvård men för att skapa en opinion så bör du begära ersättning. Vi är många som kämpar gör att få tillbaka våra utlägg. Lycka till peter