Fakta > PROSTATACANCER OCH KOST
PROSTATACANCER OCH KOSTUppdaterat den 15-05-2012 Förekomsten av ”små sovande canceröar” i prostatan är densamma hos medelålders män över hela klotet. Men i vissa delar av världen utvecklas dessa celler hos många män till en klinisk prostatacancer. De skandinaviska länderna ligger i topp. Ålder kan förklara en del. Vi lever länge och risken för prostatacancer ökar med stigande ålder. Men vi är inte ensamma med lång livslängd. Japanska män blir också gamla men prostatacancer är ca fem gånger vanligare hos oss än i Japan. Det ligger nära till hands att söka samband mellan vad vi får in i vår kropp och de sjukdomar som uppstår.

Många forskare ägnar sig åt att söka samband mellan föda och prostatacancer. Det är viktigt att notera att inga sådana samband är vetenskapligt bevisade. Däremot finns det många undersökningar som pekar på att vår kost har stor betydelse för utvecklingen av prostatacancer. Forskarna pekar både på ämnen som ökar risken och sådana som kan ha en skyddande verkan mot prostatacancer.

Migrationsstudier

Förändras förekomsten av cancer för grupper som flyttar från en kultur till en annan? Kring förra sekelskiftet flyttade många japaner från Japan till Hawaii. Cancer hos dessa japaner och deras barn och barnbarn har intresserat forskare. En studie på 1970-talet visade att män i denna invandrargrupp hade prostatacancer i betydligt större utsträckning än japanska män i Japan. Tydligen ökade prostatacancern med övergången till en amerikansk livsstil.

Ekologiska studier

Ekologiska studier ger också intressant underlag. Forskare har använt statistik från olika FN-organ. De har jämfört dödlighet i prostatacancer med data om konsumtion av matvaror. Man valde ut ett 50-tal länder spridda över hela världen. Studien visade ett tydligt mönster. Dödligheten i prostatacancer är hög i länder där befolkningen har stora intag av fet mat. Länder med stor konsumtion av spannmålsprodukter, sojabönor, nötter och fisk har en förhållandevis lägre dödlighet i sjukdomen. Soja framträdde tydligt som ett gynnsamt inslag i kosten.

Enkätstudier

Det går inte att beordra människor att följa ett visst kostschema under flera år. Däremot kan man göra enkäter om kosten med tusentals människor och sedan följa deras hälsa och eventuella sjukdomar. I USA deltar tiotusentals anställda inom sjukvården i sådana studier. I vissa studier sparar man även blodprover för framtida analys. Efter ca 10-20 år jämförs kostvanor hos de män som fått prostatacancer med de män som fortfarande är friska. Detta kallas för kohortstudier och de är vanligen mycket kostsamma. Ett billigare alternativ är att intervjua män som fått prostatacancer om deras tidigare kostvanor och jämföra dessa med kostvanor hos friska män.

Rött kött

En konsumtion av mycket rött kött förefaller öka risken att drabbas av prostatacancer. År 2009 publicerades en stor amerikansk studie med ca 175 000 män. Forskarna jämförde männen som åt mest rött kött (högsta femtedelen i intag) med de som åt minst. Männen med den höga konsumtionen hade drygt 10 % större risk att drabbas av prostatacancer och ca 30 % större risk att få avancerad prostatacancer än männen med låg konsumtion av rött kött.

Fet fisk

Flera studier, bl.a. flera amerikanska studier samt en svensk studie, visar på nyttan att äta fet fisk. Den feta fisken är rik på omega-3-fettsyror. År 2007 publicerades en amerikansk studie med ca 15 000 män som följts under 13 års tid. De män som hade höga halter i blodet av omega-3-fettsyror hade i betydligt mindre utsträckning fått prostatacancer jämfört med de män som hade låga halter av dessa fettsyror. Forskare vid Karolinska Institutet publicerade samma år en studie som visade att de män som ätit mycket lax mer än en gång i veckan drabbades av prostatacancer i betydligt mindre omfattning är män som inte åt någon fet fisk överhuvudtaget.

Soja och råg

Flera studier pekar på att produkter med stor andel växtöstrogener kan minska risken för prostatacancer. Det är naturliga växtämnen som till sin kemiska struktur påminner om det kvinnliga könshormonet östrogen. Soja och råg har rikligt med sådana ämnen. Våren 2006 presenterade forskare vid Karolinska Institutet en studie med ca 2 600 svenska män som stöder tidigare resultat om växtöstrogener. Dessa finns också i bönor, jordnötter, frukter och bär.

Grönsaker, frukter, bär m.m.

Grönsaker, frukter och bär anses vara nyttiga när det gäller hälsan i stort och även minskad risk för cancer. Man pekar på den rikliga förekomsten av antioxidanter. Syret som vi andas är förutsättningen för våra liv. Men samtidigt kan syret vara ett gift. När vår föda tas om hand och blir energi och viktiga ämnen i våra celler så bildar syret s.k. fria radikaler som kan skada cellerna. Antioxidanterna bromsar dessa angrepp. Det finns rikligt med antioxidanter i frukt, grönsaker och bär. För att få en jämn tillgång till antioxidanter behöver vi äta frukt och grönsaker flera gånger om dagen. Bland frukter och bär är plommon och jordgubbar rika på antioxidanter. Bland grönsaker ligger vitlök, spenat och broccoli högt. Flera studier pekar på nyttan av uppvärmda tomatprodukter och man förmodar att det är tomatens röda färgämne lykopen som kan vara verksamt.

Hösten 2005 publicerade amerikanska forskare resultat om granatäpplejuice. Man hade visat att föda med denna juice stoppade tillväxten av prostatacancer hos möss. Steget är dock stort från möss till människor. Det finns även studier på möss med prostatacancer där cancern har reducerats genom diet med capsaicin (ingår i chilipeppar), kurkumin (ingår i gurkmeja), ingefäraextrakt och valnötter.

Kaffe

År 2011 publicerades en amerikansk studie med ca 48 000 män som följts under 20 år. Studien visade att män som druckit sex eller fler koppar kaffe om dagen hade ca 20 % lägre risk att få prostatacancer jämfört med män som inte druckit något kaffe alls. Risken för dödlig prostatacancer var ännu lägre vid den höga kaffekonsumtionen. Forskarna konstaterade att även koffeinfritt kaffe minskade risken för dödlig prostatacancer. Man förmodar att det kan röra sig om flera biologiskt aktiva komponenter i kaffet.

Måttlighet med kalcium

Ett stort antal studier har pekat på att mycket stora intag av kalciumrik kost är ogynnsamt. Vuxna män bör därför ha en väl avvägd konsumtion av mejeriprodukter, då dessa är rika på kalcium. Det är klokt att följa Livsmedelsverkets rekommendation, som är ett dagligt intag på en halv liter mjölk, filmjölk eller yoghurt (motsvarar tio skivor ost).

Selen och E-vitamin

Under åren 2001-2008 genomfördes en stor studie i USA och Kanada med ca 35 000 män för att studera om intag av spårämnet selen och vitamin E minskar risken för prostatacancer. Studien skulle pågå till 2013 men avbröts redan år 2008, då indikationer fanns att vitamin E kunde ha en motsatt effekt. Man kan tolka resultaten att män bör vara försiktiga med kosttillskott av vitamin E.