Fakta > SEX
SEXUppdaterat den 15-05-2012 Behandling av prostatacancer kan påverka mannens sexuella förmåga. För att förstå detta är det av intresse att se på de olika delarna i mannens sexualitet. Grundläggande är själva sexdriften, en funktion som väcks i puberteten genom produktionen av könshormonet testosteron. Sexdriften ger mannen hans sexuella lust. Genom sexuell upphetsing får mannen erektion och slutligen en utlösning, vanligen kombinerad med en orgasm. Orgasmen är en process i hjärnan och genom denna frigörs bland annat oxytocin och endorfin, som ger lyckokänslor och verkar avslappnande.

Påverkan på den sexuella lusten och sexuella förmågan beror på den behandling mannen genomgått. Hormonbehandling påverkar normalt själva sexlusten. En botande behandling påverkar inte mannens sexlust, däremot så finns det en risk att erektionsförmågan försämras, även så att mannen blir impotent. I medicinska sammanhang används begreppet erektil dysfunktion (ED).

Nedan redovisas påverkan av behandlingar lite mer detaljerat. Tänk på att du alltid kan få hjälp och rådgivning inom sjukvården om prostatacancer och sex, i synnerhet på landets urologkliniker. Många patientföreningar har samtalsgrupper där du kan diskutera och byta erfarenheter.

Botande behandling - operation eller strålbehandling

Mannens erektion styrs av två nerver som löper som en nervbunt på var sin sida utmed prostatan. Genom dessa nerver aktiveras de svällkroppar som finns i penis så att de fylls med blod. Vid en radikal prostatektomi försöker man spara dessa nerver, båda eller minst en, så att mannen kan behålla sin möjlighet till naturlig erektion. Man talar därför om en nervbesparande operation. Det viktigaste med operationen är emellertid att få bort all cancer och därför får tiden efter operationen utvisa hur det gått med nervtrådarna.

Vid ett gynnsamt utfall av operationen kan mannen återfå den erektionsförmåga som han hade före operationen. I de fall som ena eller båda nerverna finns kvar och erektionsförmågan är försvagad så kan mannen få hjälp med sin erektion med tablettbehandling. I Sverige finns idag tre läkemedel av detta slag registrerade. Dessa är Viagra, Levitra och Cialis. Viagra och Levitra innehåller mycket likartade substanser och dessa har en maximal effekt ½-1 timma efter intag och en varaktighet på upp till 6 timmar. Cialis har längre tid till maximal effekt och en längre varaktighet, upp till 36 timmar. Preparaten varierar något när det gäller biverkningar och det finns också en variation män emellan. Vid vissa hjärtkärldiagnoser ska preparaten inte nyttjas. Tabletterna omfattas inte av högkostnadsskyddet för läkemedel.

Om nervtrådarna till penis är helt avklippta eller allvarligt skadade så är mannen inte hjälpt av erektionsstärkande tabletter. I detta fall kan mannen få erektion genom att ett läkemedel på kemisk väg aktiverar svällkropparna i penis. I Sverige finns två läkemedel för detta ändamål, Bondil respektive Caverject. Båda innehåller alprostadil, ett ämne som finns naturligt i kroppen. Bondil består av ett litet stift som förs in i urinröret. Där löses stiftet upp och det verksamma ämnet tränger genom urinrörets slemhinnor och ut i svällkropparna i penis. Caverject, som finns i två utföranden (Caverject samt Caverject Dual) är en spruta som fylls med alprostadil och sprutan förs in i sidan av penis varefter man injicerar. Som patient får man hjälp av en läkare eller sjuksköterska vid sin första injicering. Läkemedlet börjar verka efter några minuter. Man kan behöva pröva sig fram med dosen så att erektionen har en normal varaktighet. Både Bondil och Caverject omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel.
Möjligheten till erektion genom injicering i penis visades första gången av en den engelske forskaren Giles Brindley vid en urologkonferens i Las Vegas år 1983. Han injicerade då fenoxybenzamin i sin penis strax innan han framträdde på konferensen och han var klädd så att erektionen tydligt kunde ses. Läkemedlet Caverject introducerades i Sverige 1995.

Studier har visat att det är en fördel att tidigt stimulera erektionen efter en operation. Läkare skriver därför ut låga doser av tablettläkemedlen Viagra, Cialis eller Levitra eller läkemedlen med alprostadil (Bondil, Caverject) att tas redan ca tre veckor efter operation.
Vid en radikal prostatektomi har hela prostatan tagits bort och sädesledarna från testiklarna har klippts av. Det skapas därför ingen sädesvätska och utlösningen blir torr. Utlösning och tillhörande orgasm kan därför upplevas som annorlunda än vad mannen är van vid.

Vid en fulldos strålbehandling blir påverkan på erektionsnerverna normalt mindre på kort sikt jämfört med en operation. Så småningom, efter några år, kommer strålningen normalt att ge en försämrad kärl- och nervfunktion, som påverkar erektionsförmågan negativt. Behandling med läkemedel är densamma som vid operation.
Strålbehandling med inlagda frön (s.k. seeds-behandling) begränsar strålningen till i huvudsak själva prostatan. Man uppfattar att nervpåverkan blir mindre vid denna behandling. Den kan dock bara ges till de mest gynnsamma fallen av prostatacancer.

Hormonbehandling

Hormonbehandling kan ske genom att testosteronet släcks ut. Detta sker vid injicering av GnRH-analoger eller östrogen och är liktydigt med en borttagning av testiklarna. En annan variant är att testosteronet blockeras med antiandrogentabletter. Eftersom testosteronet är drivkraften i mannens sexualliv så är det svårt för mannen att upprätthålla en sexuell funktion, även med injektionsbehandling. Det är dock inte helt utrett hur testosteronet kan verka i fallet med antiandrogenbehandling och därmed påverkan på sexdriften.