Fakta > GLEASON
GLEASONUppdaterat den 15-05-2012 Gleason är sätt att gradera en prostatacancer. Graderingen görs med hjälp av cellernas mikroskopiska utseende i biopsin och patologen bestämmer graden genom att se på cellernas form och deras inbördes arrangemang. Patologen studerar cellernas så kallade differentiering.
Ett lägre Gleasonvärde betyder att cellerna är mer lika vanliga prostataceller, medan ett högre värde anger större olikhet med vanliga celler. Figuren nedan visar Dr. Gleasons bild som finns medicinska läroböcker. För grad 1, längst till vänster i bilden, är cellerna väldifferentierade och påminner om normala celler. För värdet 2 är cancern fortfarande väldifferentierad, men de små körtlarna är arrangerade mer löst och oregelbundet. Värdet 3 innebär att de små körtlarna varierar i storlek och många invaderar den omgivande prostatavävnaden. För grad 5 är cellerna dåligt differentierade.Patologen letar upp det vanligaste och det allvarligaste cellmönstret för cancern i biopsiproverna och summerar Gleasontalen. Detta ger Gleason score. Lägsta Gleason score är därför 2 (summan av 1 och 1) och högsta är 10 (summan av 5 och 5). En tumör med en Gleason score på upptill 4 är den minst farliga och förmodligen långsamt växande medan en tumör med värdet 8 och uppåt indikerar att tumören består av en höggradig cancer. Men Gleason score är ingen garanti utan mera en vägvisare om cancern. Om tumören är liten så finns risken att biopsin inte fångat representativa cancerceller.

Bilden är hämtad från artikeln Gleason D F: ”Histologic grading of prostate cancer: a perspective”, Human Pathology, 23: 273-9, 1992.