Fakta > TNM
TNMUppdaterat den 15-05-2012 TNM är ett internationellt system för att bestämma stadiet för en cancer. T står för tumör och avser primärtumören som för en prostatacancerpatient är tumören i prostatakörteln. N beskriver statusen för lymfkörtlar och i prostatafallet gäller det lymfkörtlarna strax intill prostatan. M anger förekomst eller avsaknad av metastaser, det vill säga om cancern har färdats och slagit sig ned på något annat ställe i kroppen. Efter varje bokstav anger man ett tal mellan 0 och 4, som beskriver spridningen på respektive nivå. 0 är det mest gynnsamma och T0 betyder ingen cancertumör, N0 ingen cancer i närliggande lymfkörtlar och M0 inga metastaser. T-nivåerna ser ut på följande vis för en klinisk bestämning av prostatacancer:

T1 Tumör som inte är palpabel eller påvisbar med ultraljud eller annan radiologisk metodik

T1a Tumör i < 5 % av det undersökta vävnadsmaterialet vid en TUR-P

T1b Tumör i ≥ 5 % av det undersökta vävnadsmaterialet vid en TUR-P

T1c Tumör identidierad vid nålbiopsi (vanligen utförd på grund av förhöjt PSA)

T2 Palpabel eller synlig tumör begränsad inom prostatakörteln.

T2a Tumören engagerar hälften eller mindre än en lob

T2b Tumören engagerar mer än hälften av en lob men inte båda loberna

T2c Tumören engagerar båda loberna

T3 Tumör som når utanför prostatakörteln prostatakapseln.

T3a Extrakapsulär utbredning

T3b Tumör som invaderar ena eller båda sädesblåsorna

T4 Tumör fixerad till eller invaderande närliggande strukturer andra än sädesblåsor: Blåshals, externa sfinktern, rektum, levatormuskulatur eller bäckenvägg.

TUR-P = en operationsmetod för behandling av en godartad prostataförstoring.