Fakta > PROSTATANS SJUKDOMAR
PROSTATANS SJUKDOMARUppdaterat den 15-05-2012 Det finns tre vanliga prostatasjukdomar och de är helt oberoende av varandra: prostatit, godartad prostataförstoring och prostatacancer.

Prostatit

Prostatit är en inflammation i prostatan. Man skiljer på akut och kronisk prostatit. Den akuta prostatiten orsakas av bakterier. Den ger en hög feber, smärtor i underlivet och svårigheter att tömma blåsan. Behandling sker med antibiotika. Den kroniska prostatiten ger urinträngningar och smärtor. Symtomen kan ibland försvinna för att sedan komma tillbaka. Den kan svårt att klarlägga orsaken och det kan krävas långa behandlingstider. Hos vissa män är symtomen så milda att sjukdomen först upptäcks vid en fertilitetsundersökning. Mannen går till läkare då han misstänker att han inte är fertil.

Det finns ett svenskt nätverk med hemsida för kronisk prostatit. Här ges en allmän orientering om sjukdomen och här finns också ett diskussionsforum.

Godartad prostataförstoring

Den godartade prostataförstoringen (benign prostatahyperplasi, benign prostatahypertrofi) är vanlig hos män över 50 år. Av okänd anledning växer prostatan hos många män när de blir äldre. Tillväxten av ny prostatavävnad sker mitt i prostatan, där urinröret är passerar. Den nya vävnaden behöver plats och trycker på urinröret. Först upplever mannen de blockerande symtomen. Det är svårt att få igång tömningen och strålen är svag. Till att börja med är besvären små och det beror på urinblåsans muskel. Den är stark och försöker övervinna det smala urinröret. Vid långvarig svårighet blir muskelväggen tjockare och blåsan rymmer inte lika mycket som tidigare. Det är inte ovanligt att mannen måste tömma blåsan flera gånger på natten.

Prostataförstoring har länge behandlats operativt med en det som vardagligt kallas för hyvling. Det innebär att läkaren undan för undan skär bort vävnad och de borttagna bitarna sugs ut. Efter operationen har patienten kateter några dagar. Nyligen har en ny metod tagits i bruk i Sverige där värmeteknik används för att minska på prostatavävnaden. Metoden är mer skonsam för patienten och ger kortare vårdtid.

Prostatacancer

Prostatacancer startar med att cancerceller tillväxer i prostatan. Tillväxten kan ske under en längre tid utan att ge några symptom. Det är därför inte ovanligt att äldre män dör med prostatacancer och inte av prostatacancer. När prostatacancern passerat prostatans körtelvägg är risken stor för fortsatt spridning i kroppen. Cancern sprider sig till ofta till intilliggande lymfkörtlar och så småningom till skelettet.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i Sverige och varje år får cirka 10 000 män beskedet att de har prostatacancer. Cirka 2 400 män dör årligen av sjukdomen.

Sjukdomen fastställs vanligen genom rektalpalpation (undersökning av prostatan genom ändtarmen) och PSA-prov följt av biopsi.

Orsaken till prostatacancer är inte klar. Risken att drabbas ökar med stigande ålder och man löper också större risk om man har nära släktingar som har drabbats av sjukdomen. Kostens påverkan är inte vetenskapligt bevisad, men det finns indikationer på vissa ämnen i kosten ökar risken för prostatacancer medan andra ämnen har en skyddande verkan.

Behandling av prostatacancer beror i första hand på cancerns utbredning och mannens ålder.