Fakta > PSA
PSAUppdaterat den 23-11-2014 PSA är en förkortning av för prostataspecifikt antigen och är ett protein som produceras i prostatan och som ingår i mannens sädesvätska. PSA-proteinet spelar en viktig roll för fortplantningen. Det hjälper till att lösa upp mannens ejakulat när det har nått kvinnans könsorgan och underlättar därför själva befruktningen av ägget.

PSA-provet

PSA-provet är ett enkelt blodprov där man mäter förekomsten av ämnet PSA i mannens blod. Det finns nämligen ett litet naturligt läckage av PSA till blodbanan. Denna mängd PSA mäts i ng/ml (nanogram per milliliter). Cancerceller i prostatan läcker mer PSA än de friska cellerna och därför kan ett högt PSA-värde bero på cancer. Men det är inte bara prostatacancer som höjer PSA-värdet. En höjning kan också bero på exempelvis godartade prostataförstoring och prostatit.

Ett PSA-prov ska kompletteras med en så kallad rektalpalpation. Detta innebär att läkaren går in med ett finger i mannens ändtarm och klämmer på prostatan för att känna på dess konsistens och om det finns några förhårdnader.

Det finns igen skarp gräns för PSA-värdet och värdet ökar normalt något hos alla män med stigande ålder. I svensk sjukvård används normalt 3 ng/ml som gränsvärde för fortsatt utredning. Är mannen under 50 år så ligger gränsen vid 2 ng/ml. Man kan säga att intervallet 3-10 ng/ml är en gråzon med stigande sannolikhet för prostatacancer ju högre värdet är. Vid ett PSA-värde över 10 är sannolikheten för cancer stor om man samtidigt kan utesluta infektioner i prostata och urinvägar.

När PSA-värdet ligger i gråzonen tar urologen hjälp av det så kallade kvotvärdet. Det PSA som läcker till blodet kan delas in i två grupper. En del är bundet till andra proteiner medan resten är fritt i blodet. Kvotvärdet är den fria mängden PSA dividerad med den totala mängden PSA. Gränsvärde för kvoten är 0,18-0,23. Om kvoten är under 0,18 ökar sannolikheten för prostatacancer.

Man kan inte använda ett PSA-värde för att fastställa prostatacancer. För detta krävs en biopsi. En urolog genomför en sådan genom att gå in i ändtarmen och ta vävnadsprover från prostatan. Dessa undersöks sedan av en patolog.

I Socialstyrelsens riktlinjer för prostatacancersjukvård (se sidan 35) framgår att den man som begär ett PSA-prov ska få ett sådant utfört. Socialstyrelsen tillhandahåller ett informationsmaterial som riktar sig till män som avser ta ett PSA-prov.

Socialstyrelsen: Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar

Benämningen prostataspecifikt antigen är oegentligt och bottnar i att man tidigare uppfattat att det är ett protein som bara produceras i mannens prostatakörtel. Sedan millennieskiftet är det klarlagt att även kvinnan producerar PSA och det förekommer i bl.a. bröstmjölk, fostervatten och i normal bröstvävnad. Det finns även i kvinnans ejakulat vid orgasm i samma koncentration som i mannens sädesvätska. Detta utsöndras från kvinnans prostatakörtlar (tidigare kallade Skenes körtlar) till urinröret. Den äldre benämningen Skenes körtlar härstammar från den skotske gynekologen Alexander Skene, som först upptäckte körtlarna i slutet av 1800-talet. Deras funktion och sekretproduktion har närmare fastställts kring millennieskiftet av flera forskare.