Fakta > VÄDJAN OM BIDRAG
VÄDJAN OM BIDRAGUppdaterat den 04-01-2021 Denna hemsida har inget stöd från företag eller kommersiell verksamhet och är därför beroende av bidrag från privatpersoner och ideella föreningar. Utan bidrag måste hemsidan läggas ned. Nettobehållningen är för närvarande god vilket framgår nedan.

Lars Göran Pärletun
Ansvarig utgivare prostatacancer.nu

Hemsidans programkod har uppdaterats under mars 2016 genom ekonomiskt stöd från Prostatacancerförbundet. Denna uppdatering förstärker hemsidans säkerhet. Ett stort tack för detta stöd!

Ett generöst bidrag från Prostatabröderna på 5000 kronor i december 2015 betyder att denna hemsida kan leva vidare. Det täcker kostnader för webbhotell och domänhyra i flera år. Stort tack!

Domänhyra och webbhotell, 2021
2020-01-03 480 kr - - - Behållning + 2 045 kr

Domänhyra och webbhotell, 2020
2020-04-18 175 kr - - - Behållning + 2 350 kr
2020-01-03 480 kr - - - Behållning + 2 525 kr

Domänhyra och webbhotell, 2019
2019-03-24 175 kr - - - Behållning + 3 005 kr
2019-02-11 480 kr - - - Behållning + 3 180 kr

Domänhyra och webbhotell, 2018
2018-03-24 175 kr - - - Behållning + 3 660 kr
2018-01-04 480 kr - - - Behållning + 3 835 kr

Inkomna bidrag 2017
2017-11-23, 500 kr - - - Behållning + 4 315 kr

Domänhyra och webbhotell
2017-04-03 225 kr - - - Behållning + 3 815 kr
2017-01-04 480 kr - - - Behållning + 4 040 kr

Inkomna bidrag 2016
2016-09-20, 500 kr - - - Behållning + 4520 kr
2016-03-14, 400 kr - - - Behållning + 4020 kr

Domänhyra
2016-03-30, 225 kr - - - Behållning + 3620 kr
Webbhotell
2016-01-04 1455 kr - - - Behållning + 3845 kr

Inkomna bidrag under juli-dec 2015
2015-12-29, 5000 kr - - - Behållning + 5300 kr
2015-11-17, 300 kr - - - Behållning + 300 kr

Nollbalans utgifter/bidrag 2015-07-01