Detta är mötesplatsen om prostatacancer, Sveriges största cancersjukdom, som drabbar över 10 000 män varje år i vårt land. Här kan du söka information om prostatacancer, ta del av andra människors tankar om sjukdomen och deras erfarenheter, dela med dig av dina tankar och det som du har upplevt som drabbad, som närstående, som medmänniska. Du kan delta i debatter, läsa berättelser och följa nyhetsflödet inom området. Det är din medverkan som påverkar hemsidans innehåll och framtid.
Människors berättelser om sina egna upplevelser är värdefulla vid ett cancerbesked, både för den som fått beskedet och närstående. I våra berättelser får du ta del av människors möte med prostatacancer. Deras berättelser ger en inblick i det ofta dramatiska första mötet med sjukdomen, tiden under en behandling och hur livet ter sig på lite längre sikt. Många män får idag en botande behandling. Det finns också goda möjligheter att bromsa sjukdomen och många kan gå vidare med ett gott liv.
Nyhetsflödet om prostatacancer på nätet är omfattande och merparten av nyheterna publiceras på engelska språket. Framstegen inom forskning publiceras i vetenskapliga tidskrifter både i tryckt form och på tidskrifternas nätsidor. Ibland får större nyheter genomslag och dyker upp i svenska media som TV och dagstidningar. Här kan du ta del av nyheter om prostatacancer i en populärvetenskaplig form. Fokus ligger på framsteg inom forskningen om sjukdomen, men det finns också enstaka inslag av annat slag.